Dear our customers

by nam.luong@yahoo.com on 09-09-2013

vnhouston.com or saigonhoustondirectory.com is the online listing and advertisements of Houston Vietnamese businesses. Our mission is to create an effective online directory  to provide convenience and benefits to the users. To help improve the website, your information, comments and suggestions are very important. Please feel free to contact us from the Contact Page. Or click here to send us an E-mail directly.
 
Thank you.
 

 

Xin chào các bạn,

Web-site www.vnhouston.com là một trang web liệt kê các thông tin của các doan nghiệp người Việt ở Houston. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một thư mục trực tuyến hiệu quả để tạo ra sự thuận tiện và lợi ích cho người sử dụng.

Mọi đóng góp và ý kiến sẽ rất hữu ích cho chúng tôi hoàn thiện Web-ste tốt hơn. Mọi thông tin liên lạc và góp ý xin quí vị sử dụng mẫu form Contact Page. Hoặc nhấn vào đây để gửi trực tiếp đến email của chúng tôi.

Cám ơn các bạn.

Leave a Comment

Featured Listings